domingo, 13 de febrero de 2011

Comentari de l'escultura "Toro Farnese"

Comentari d'una escultura "Toro Farnese"

FITXA TÈCNICA:


Autor: Caris Apol·loni de Tral·les i el seu germà Taurisc

País: Itàlia

Periode: 130 a.C.

Època: Romana

Localització: Museu Arqueològic Nacional de Nàpols

Mesures: 370 cm d'alturaELEMENTS TÈCNICS:


Material: Marbre

Tipus d'escultura: Helenística i una mica realista

Posició: PiramidalELEMENTS ESTILISTICS:


Elements que defineixen l'estil: És tracta d'un grup dinámic, perfectament tridimencional i en una base paisatgiste. Apol·loni i Taurisc van aconeseguir un efecte expressiu amb el realisme dels animals, les actituds rígides dels jóves i aquesta comlpeta torsió en espiral de la figura del Dirce, la veritat del síntesi del drama.ELEMENTS ICONOGRÀFICS:


Tema: Religiós, perquè parla sobre la mitología grega.

Descripció: Representa el moment en que els fills de Antíope decideixen castigar a Dirce, perquè havía tractat cruelment a la seva mare, arrosegant-la amb un toro fins morir.

Hi ha una mica de representació del paissatge en la part inferior, les altres figures, les que no són el toro, Dirce o els fills de Antíope, potser són afegits posteríorment, però no és sap segur. Tots estan mirant cap adalt, Dirce té una actitud de súplica i clemència, que no conseguirá i el toro és molt realista.VALORACIÓ:


Funció: Decorativa i religiosa, ja que va ser encarregada a finals del segle II a.C.

Interpretació o significat: Aquesta escultura interpreta el moment que va morir Antíope, que va ser enterrada en la mateixa tumba que el seu marit Foco, i posteriorment, va ser una de les ànimes que va veure Odiseo quan va viatjar al inframón.Roger Sirvent Dalmau

No hay comentarios:

Publicar un comentario